Presmerovania

Zobrazuje zoznam existujúcich presmerovaní, ktoré sa vykonajú ak zadané URL neexistuje. Presmerovania vznikajú automaticky pri zmene virtuálnej cesty (URL adresy) existujúcej stránky, alebo pri zmene adresárovej štruktúry.

Presmerovania je možné exportovať do Excelu a následne nanovo naimportovať, prípadne použiť prázdny export ako šablónu pre importný súbor.

Kliknutím na menu položku Nové presmerovanie je možné zadefinovať nové presmerovanie. Podporované je aj presmerovanie vrátane parametrov v URL adrese. Najskôr sa hľadá zhoda vrátane parametrov, ak sa nenájde systém sa pokúsi nájsť zhodu bez zadaných parametrov.