Editor obrázkov

V ľavej strane okna editora je ovládacia lišta, na ktorej sú jednotlivé nástroje editora. Editor obrázkov má 5 základných funkcíí.

Základné funkcie editora:

 • Vyrezať
 • Zmeniť veľkosť
 • Otočiť
 • Ukazovateľ
 • Lupa

 Obr. 2

Popis funkcií editora:

Vyrezať

Pomocou tohto nástroja je možné urobiť výrez obrázka. Výrez je v tvare obdĺžnika. Myšou si označte plochu výrezu, parametre vyznačenej plochy sú zobrazené na hornej lište editora.

 

 • Odstup zľava - odstup výrezu od ľavej strany obrázku
 • Odstup zhora - odstup výrezu od hornej strany obrázku
 • Šírka - šírka výrezu
 • Výška - výška výrezu

Údaje sú uvedené v bodoch (pixeloch).
Pre vykonanie úpravy kliknite na tlačítko Použiť . Ak chcete aby sa obrázok vrátil do pôvodného stavu, pred úpravou, kliknite na tlačítko Zrušiť

Zmeniť veľkosť

Tento nástroj umožňuje zmeniť rozmery obrázka.

 

 • Šírka - požadovaná šírka obrázku
 • Výška - požadovaná výška obrázku
 • Zviazané rozmery - umožňuje meniť veľkosť obrázku, pričom sa nemení pomer šírka/výška

Pre vykonanie úpravy kliknite na tlačítko Použiť . Ak chcete aby sa obrázok vrátil do pôvodného stavu, pred úpravou, kliknite na tlačítko Zrušiť

Otočiť

Prostredníctvom tejto funkcie, je možné otáčať obrázky v ľubovoľnom smere. Môžete otáčať podľa predvolených uhlov, alebo si môžete nastaviť uhol otočenia manuálne.
Pre vykonanie úpravy kliknite na tlačítko Použiť . Ak chcete aby sa obrázok vrátil do pôvodného stavu, pred úpravou, kliknite na tlačítko Zrušiť

 

Ukazovateľ

Pomocou tohto nástroja môžete meniť farbu ukazovateľa, čierny alebo biely. Použite to napr. pri selekcii oblasti výrezu obrázka, ak ukazovateľ ohraničujúci príslušnú oblasť splýva s pozadím.

Lupa

Umožňuje meniť priblíženie obrázku na ploche.