Skúšobná stránka WebJET 8d

WebJET je redakčný systém, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom editovať stránky. Celý systém je rozdelený na časť dostupnú všetkým návštevníkom (zobrazované stránky) a časť dostupnú administrátorom (redaktorom), ktorý môžu editovať web stránky.

Redaktor nemusí poznať HTML kód, stačia mu bežné znalosti používateľa programov typu MS Office. Editor stránok vo WebJETe je používateľsky prívetivý a jednoduchý na používanie. Web stránky sú uložené v databáze a majú priradenú dizajnovú šablónu (šablón môže byť ľubovoľne veľa, napríklad pre každú jazykovú mutáciu iná, alebo iná pre hlavnú stránku a iná pre podstránku).

Pri požiadavke na zobrazenie stránky získa WebJET z URL adresy poradové číslo stránky (docid) a načíta obsah stránky z databázy. Podľa priradenej šablóny sa k textu stránky pripojí hlavička, menu a pätička (prípadne iné objekty, ako navigačná lišta, diskusné fórum, anketa atď). Výsledná stránka sa pošle do prehliadača návštevníka stránky, ktorý už vidí kompletnú stránku.