Verzie a moduly redakčného systému WebJET 8

Redakčný systém je serverové, ucelené riešenie, skladajúce sa z nevyhnutného jadra a možných doplnkových modulov umožňujúcich dodatočnú funkcionalitu. Pre lepšiu prehľadnosť a cenovú prístupnosť je redakčný systém WebJET rozdelený do šiestich základných verzií:

  1. WebJET Basic
  2. WebJET Professional
  3. WebJET Enterprise
  4. WebJET Intranet

K danej verzii si môžete doobjednať voliteľné moduly, ktoré dostatočne splnia vaše požiadavky. Vzhľadom na modulárnosť tohto systému je možné doprogramovať nové moduly s ďalšou funkcionalitou či modifikovať už existujúce moduly.

Viac informácií o redakčnom systéme WebJET