Mapa stránok

Modul Mapa stránok dokáže automaticky generovať stromovú štruktúru web sídla.

Rozvinutý strom (HTML)

Stromová štruktúra je zobrazená v HTML kóde ako vnorený UL-LI zoznam. Jedná sa o najlepšie riešenie mapy stránok vzhľadom na vyhľadávače. Nie je vhodné pre rozsiahle web sídla (prípadne je potrebné maximálne vnorenie obmedziť aby stránka nebola príliš rozsiahla).

   

 

Rozvinutý strom (AJAX)

Stromová štruktúra je rozklikávateľná pomocou JavaScriptu, jednotlivé časti stromu sú nahrávané zo servera pomocou AJAX volania (jQuery).

Kliknutím na znak + alebo - sa zobrazia / zatvoria web stránky / adresár.