Klonovanie štruktúry

Pomocou Klonovania štruktúry môžete naklonovať jednu jazykovú verziu do inej jazykovej verzie bez potreby znova vytvárania celej adresárovej štruktúry. Položku nájdete v menu Konfigurácia.

Podľa zadaných jazykových skratiek sa budú mapovať šablóny. Ich názvy sa musia začínať skratkou jazyka, ak máte napr. šablónu SK Homepage a vytvoríte ešte pred klonovaním šablónu EN Homepage, táto šablóna sa pri kopírovaní stránok premapuje. Teda stránky, ktoré v zdrojovom adresári používajú šablónu SK Homepage budú mať po naklonovaní šablónu EN Homepage. Po kliknutí na OK sa najskôr zobrazí mapovanie šablón samotné kopírovanie stránok začne až po potvrdení mapovania. Ak jazyky nezadáte, mapovanie šablón sa nevykoná.