SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Modul SEO je podporný nástroj pre optimalizáciu stránok pre vyhľadávače. Skladá sa z nasledovných častí:

  • Prístupy vyhľadávacích robotov - zobrazuje štatistiku prístupov vyhľadávacích robotov na web sídlo. Môžete zisťiť ich aktivitu a dátum posledného prístupu.
  • Vyhľadávané výrazy - štatistika vyhľadávaných výrazov na vyhľadávačoch pri prechode na vašu stránku. Dáva informáciu aké slová návštevníci hľadajú na vyhľadávačoch a na akú stránku sa k vám na dané slovo dostali.
  • Správa kľúčových slov - umožňuje definovať a spravovať dôležité kľúčové slová, pre ktoré je možné zisťovať pozície vo vyhľadávačoch a zisťovať hustotu kľúčových slov na vašom web sídle.
  • Štatistika kľúčových slov - zobrazuje štatistiku vyhľadávania zadefinovaných kľúčových slov, zobrazuje percentuálne a celkové počty a rozdelenie kľúčového slova medzi jednotlivé vyhľadávače.
  • Vývoj pozícií kľúčových slov - raz za deň je vyhľadávaná pozícia jednotlivých kľúčových slov na googli, tu sa zobrazuje štatistika pozícií a vývoj pozície v čase
  • Výskyt kľúčových slov - zobrazuje počet výskytov definovaných kľúčových slov na web sídle / web stránke. Umožňuje tak určovať hustotu kľúčových slov na web sídle / stránke.