Wysiwyg editor

Editor stránok funguje podobne ako napríklad editor MS Word, oproti nemu obsahuje iba základnú sadu formátovacích funkcií. Väčšina príkazov je prístupná pomocou formátovacích tlačítok z nástrojovej lišty editora. Niektoré kontextové funkcie sú prístupné po kliknutí pravým tlačítkom myši nad príslušným objektom stránky, napr. obrázkom, tabuľkou, označeným blokom textu a pod.

Pri editácii textu priamo vidíte, ako ho zobrazuje web prehliadač. Môžete vkladať obrázky, linky na iné stránky, vkladať tabuľky, meniť písmo - jeho farbu, veľkosť a typ. Na väčšinu objektov je možné kliknúť pravým tlačítkom myši - zobrazí sa kontextové menu, v ktorom je možné zvoliť operáciu s daným objektom. Napríklad editovať vlastnosti obrázku, vkladať / mazať riadky a stĺpce v tabuľke, prípadne kopírovať text do schránky.

Ak sa vám omylom podarí zmazať text, alebo urobiť chybu, nič nie je stratené - editor obsahuje funkciu späť (Undo), ktorá zruší posledne vykonanú operáciu.

Už počas písania textu je možné kliknutím na ikonu Explorera v navigačnej lište zobraziť náhľad stránky vloženej do šablóny tak, ako bude vyzerať v skutočnosti.