Média

Modul Média slúži na priradenie súvisiacich súborov / obrázkov / stránok k aktuálnej stránke.

V admin časti sa v rozšírených vlastnostiach objaví záložka média, kde je možné zadať Názov, skupinu (media je možné radiť do viacerých skupín podľa potrieb), linku na súbor/stránku, náhľadový obrázok (ak je potrebné) a prioritu usporiadania.

V stránke / šablone je potom možné získať zoznam médií podľa ID stránky (alebo -1 ak chcete získať média bez ohľadu na stránku) a skupiny.

Média sa dajú používať na rôzne veci:

  • zoznam súvisiacich súborov k stránke
  • zoznam súvisiacich stránok k aktuálnej stránke
  • zoznam audio / video súborov k stránke (obrázky, animácie, videá)

Ukážkový výpis pripojených médií (v tomto prípade odkazov) k aktuálnej stránke: