Poslať stránku e-mailom

Modul Poslať stránku emailom, umožňuje do stránky vložiť linku na emailový formulár. Podľa nastavenia parametrov komponenty sa po odoslaní formulára vykoná príslušná akcia, buď sa odošle linka na príslušnú stránku, alebo sa odošle celý obsah stránky.

Parametre komponenty:

  • Poslať emailom stránku
  • Poslať emailom linku na stránku

Parametre emailového formulára:

  • Vaše meno, povinný údaj
  • Váš email, povinný údaj
  • Meno príjemcu
  • Email príjemcu, povinný údaj
  • Nadpis, povinný údaj
  • Text správy

Poslať emailom stránku:

Poslať stránku e-mailom

 

Poslať emailom linku na stránku:

Poslať stránku e-mailom