Mapa

Modul Mapa slúži na vloženie interaktívnej mapy do stránky. Je možné použiť Google Mapy po zadaní licenčného čísla, alebo voľné mapy Open Street Map.