Monitorovanie servera

Analýza výkonu a záťaže servera, jednotlivých komponent, databázových dotazov a samotných stránok. Modul je potrebné aktivovať nastavením konfiguračnej premennej serverMonitoringEnable na hodnotu true, vtedy sa aktivuje zaznamenávanie hodnôt každých 30 sekúnd a monitorovanie rýchlosti databázových dotazov, web stránok a komponent.

Modul poskytuje nasledovné možnosti:

  • Aktuálne hodnoty - aktuálne hodnoty zaťaženia servera, pamäte a počet databázových spojení. Informácia je dostupná aj bez nastavenej konfiguračnej premennej serverMonitoringEnable
  • Zaznamenané hodnoty - výpis historických zaznamenaných hodnôt využitia pamäte, sessions, cache a spojení s databázou
  • Komponenty - štatistika vykonaní jednotlivých komponent. Zobrazuje počet vykonaní, priemerný čas vykonania, počet vykonaní z cache pamäte a najpomalšie vykonanie
  • WEB stránky - štatistika zobrazení jednotlivých web stránok. Zobrazuje počet zobrazení, priemerný čas zobrazenia, najpomalšie a najrýchlejšie zobrazenie
  • SQL dotazy - štatistika rýchlosti vykonávania SQL dotazov. Zobrazuje počet vykonaní, priemerný čas vykonania, najpomalšie a najrýchlejšie vykonanie a samotný SQL dotaz

UPOZORNENIE: aktivovanie monitorovania má vplyv na výkon servera a jeho pamäťové zaťaženie. Všetky údaje okrem časti zaznamenané hodnoty sú držané len v pamäti servera, takže po jeho reštarte sa začnú evidovať nanovo.