Import web stránok

Import web stránok vám umožní jednoducho naimportovať už vytvorené stránky z DOC, XLS, PDF, HTM a HTML súborov alebo vytvoriť štruktúru web stránky podľa excel súboru. Linka na spustenie importu sa nachádza v menu Web Stránky.

Po kliknutí na linku sa zobrazí sprievodca importom a ponúkne vám 2 možnosti:

  • Importovať web stránky zo ZIP archívu
  • Importovať štruktúru z Excel súboru

Importovať web stránky zo ZIP archívu

Stránky sa naimportujú zo zvoleného zip-súboru do aktuálneho adresára web stránok. Naimportujú sa súbory s príponami doc, xls, pdf, htm, html. Na základe adresárovej štruktúry v ZIP archíve sa vytvorí štruktúra adresárov vo WebJETe.

Importovať štruktúru z Excel súboru

Podľa štruktúry v Excel súbore sa naimportuje adresárová štruktúra a povytvárajú sa prázdne stránky v každom adresáre s názvom rovnakým ako názov adresára. Excel musí byť v správnom formáte.