Diskusia

Modul Diskusia umožňuje vytvorenie jednoduchej diskusie, a umožňuje zobrazenie príspevkov v skrátenej forme (len nadpisy) s možnosťou zobrazenia komplet celej diskusie.

Diskusné fórum Nový príspevok
test
Autor: Admin Administrátor
19.05.2011 10:21
[Odpovedať]

 test

Re: test
Autor: Admin Administrátor
06.03.2014 11:21
[Odpovedať]
no nie
Test
Autor: Admin Administrátor
06.10.2011 12:52
[Odpovedať]
Test 2
Re: Test
Autor: Admin Administrátor
09.11.2012 10:40
[Odpovedať]
test - odpoveď
kdfjksdj
Autor: ret
08.11.2017 09:18
[Odpovedať]
fdsfsdfsdf