Predpripravené HTML

Modul Predpripravené HTML, umožňuje do stránok vkladať stránky, ktoré su prednastavené v systéme. Táto funkcia uľahčí a zrýchly prácu s často používanými typmi stránok. Šablónové stránky sú umiestnené v adresári System/HtmlBox. Ak máte dostatočné prístupové práva k daným adresárom, môžete jednotlivé stránky upravovať podľa svojich potrieb.

Komponentu spustíte z nástrojovej lišty v editore stránok kliknutím na ikonu . V okne komponenty si v ľavej časti vyberte zo zoznamu stránku, ktorú chcete vložiť. Kliknutím na jednotlivé stránky v zozname, sa vám v pravej časti okna vygeneruje náhľad príslušnej stránky. Ak ste si zvolili vyhovujúcu stránku zo zoznamu, kliknutím na tlačítko OK sa jej obsah vloží do stránky, ktorú ste si otvorili v editore stránok.