Helpdesk

Modul Helpdesk slúži na správu požiadaviek klientov / zamestnancov. Umožňuje definovať viacero projektov a skupín používateľov, pre každý projekt je možné samostatne definovať workflow. Jednotlivé tickety je po konfigurácii mail servera možné automaticky spracovávať, takže zadanie nového ticketu pre klienta znamená bežné odoslanie emailu a emailom bude dostávať aj informácie o zmenách v tikete a jeho komentároch.

Pre každý projekt je potrebné definovať projektového manažéra ako správcu projektu, skupinu poižívateľov s riešiteľmi, skupinu používateľov s testermi (môže byť prázdna) a skupinu používateľov klientov. Nový ticket môže okrem klienta zadať aj manažér, riešiteľ alebo tester.