Mazanie dát

Pomocou modulu Mazanie dát môžete zmazať nepotrebné dáta z databázy a tým zvýšiť výkon servera a uvoľniť miesto na disku.

  • Štatistika - maže dáta štatistiky, zmazanie starých dát môže mať veľký vplyv na výkon servera
  • E-maily - maže emaily z modulu Hromadný e-mail
  • História stránok - maže zaznamenané historické verzie web stránok
  • Monitorovanie servera - maže zaznamenané hodnoty z monitorovania servera
  • Cache objekty - zobrazuje zoznam objektov v aplikačnej cache pamäte a umožňuje jednotlivé objekty vymazať